Iwo Jima Flag

Iwo Jima Flag

Size: 5ft x 3ft
In Stock
Price: £2.99

Iwo Jima Flag 5ft x 3ft

100%Polyester

100 Denier

2 Grometts for easy hanging

Iwo Jima Flag 5ft x 3ft